LOGO

 

เว็บไซต์ www.aftershake.net เกิดขึ้นจากความมุ่งหมายง่ายๆ ไม่ซับซ้อนราว 2-3 ประการ
.
.
ประการแรก เมื่อกระแสการปฎิรูปประเทศถูกจุดติดจนสว่างไสว ถ้าไม่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปนักว่า กว่าที่สังคมของเราจะเดินทางมาถึงจุดนี้ เราต้องสูญเสียอะไรกันไปบ้าง นี่นับเป็นฤกษ์งามยามดี ที่ผู้คนจะหันมาให้ความสนใจในปัญหาต่างๆ ของชาติบ้านเมืองที่ทับถมสลับซับซ้อนใหญ่โตเกินกว่าที่ใครจะไปลดขนาดของมันให้เหลือเพียงนักการเมืองจำเลยเดียว
.
.
ในฐานะสื่อสาธารณะอย่าง ThaiPBS นี่จึงเป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นอกจากต้องทำหน้าที่ติดตามแนวคิดและทิศทางของวาระสำคัญนี้ ในรูปเเบบรายการโทรทัศน์ ทั้งเชิงข่าวสาร เเละรายการวาไรตี้ รวมไปถึงการผลิตเว็บไซต์ที่มีความตั้งใจให้เนื้อหามีความลึกกว่าข่าวรายวัน
.
.
ประการถัดมา เป็นเรื่องของชื่อเว็บไซต์ หลังกองบรรณาธิการและทีมงานปรึกษาหารือกันพอสมควร เราเห็นพ้องต้องกันว่า ชื่อที่น่าจะบ่งบอกอัตลักษณ์และเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ดี ควรให้อารมณ์ของการค่อยๆ นำเสนอสารอย่างค่อยเป็นค่อยไป แน่นอนที่สุด ในฐานะสื่อมวลชน มากบ้าง น้อยบ้าง เราควรมีน้ำเสียงที่คนทุกกลุ่มรับฟังได้ และ AfterShake คือชื่อชื่อนั้น
.
.
ถ้าให้แปลแบบตรงตัว ความหมายน่าจะไม่ไถลไปไกลกว่าการค่อยๆ เขย่าบางสิ่งเพื่อนำไปสู่บางอย่างในทิศทางอื่นๆ ส่วนใครจะตีความว่าเป็นการเขย่าความคิด เขย่าจิตใจ เขย่าสังคม การเมือง วัฒนธรรม กระทั่งรากความคิดบางประเภท หรือจะเขย่าอะไรก็ตามแต่ ไม่มีผิด ไม่มีถูก
.
.
ที่กล่าวเช่นนั้น เพราะอย่างน้อยๆ มันคงเป็นการดีที่สังคมไทยจะได้เรียนรู้ในการเปิดพื้นที่ให้คนหลากหลายได้ร่วมแสดงความคิดความเห็น ไม่ผูกขาดอำนาจการจัดการประเทศไว้ที่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นการกระจายอำนาจไปสู่คนเล็กคนน้อย ทั้งหมดทั้งมวลบนพื้นฐานของการเคารพความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างมีวุฒิภาวะทางปัญญา
.
.
ประการสุดท้าย ในสังคมไทยที่ประกอบไปด้วยความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ คงเป็นเรื่องเหนือจินตนาการและขาดน้ำหนักไปหน่อย ที่จะเนรมิตทุกสิ่งได้ในชั่วระยะแค่ไม่กี่ปี มีเพียงกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นที่ถูกพิสูจนแล้วว่า สามารถดึงคนจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันวินิจฉัยโรคที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่
.
.
พูดให้ถึงที่สุด เมื่อเราเห็นด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากความรู้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นแล้ว การอดทนอดกลั้นต่อกันและกัน ก็นับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการอยู่ร่วมกันแบบไม่ต้องหยิบปืนมาไล่ยิงผู้อื่นบนท้องถนน
.
.
ด้วยมิตรภาพ
กองบรรณาธิการ

Leave a Comment