เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : รัฐธรรมนูญกินได้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

ออกอากาศ: 22 เมษายน 2558

ครึ่งทางยกร่างรัฐธรรมนูญ ย้อนอดีต 120 วัน ก่อนเข้าสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงพื้นที่พิสูจน์แนวทางการสร้าง “ธรรมนูญ” ให้เป็นกติกาที่มีชีวิต จากเมืองสงขลา ถึงเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี แล้วตรวจการบ้าน – ร่างรัฐธรรมนูญ ตรวจวาทกรรม – พลเมืองเป็นใหญ่ “เป็นจริง” หริอแค่ “จินตนาการ”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone