เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : อนาคตรัฐธรรมนูญ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

เกาะกระแส 24 มิถุนายน จับตาการเคลื่อนไหวประชาชนในวันครบรอบ 83 ปี เปลี่ยนแปลงการปกครอง

ทบทวนบทเรียน รัฐธรรมนูญไทย ในกระแสธารประวัติศาสตร์

มองอนาคต ร่างรัฐธรรมนูญ มองเส้นทางประชาชน ใต้ roadmap คสช. กับนักวิชาการรัฐศาสตร์ สมาชิก สปช. และเครือข่ายภาคประชาชน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone