จับตาเส้นทางปฏิรูป : ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม สมมดุลการพัฒนา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

เผยแพร่เมื่อ 4 มิ.ย. 2015

ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมาโดยตลอด และดูเหมือนว่า จะถูกผลักดันให้เป็นประเด็นเร่งด่วน ไม่แพ้เรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติสังคม

จับตาเส้นทางปฏิรูปวันนี้สนทนากับ คุณบัญฑูรย์ เศรษฐศิโรฒม์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ถึงหน้าตาพิมพ์เขียวปฏิรูปสิ่งแวดล้อม พบว่า มีหลายประเด็นที่ สปช.ให้ความสำคัญ หนึ่งในนั้นเป็นประเด็นเดียวกันคือ การปฏิรูปกลไกและกระบวนการจัดทำรายงานวิเค­ราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรืออีไอเอ และอีเอชไอเอ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone