จับตาเส้นทางปฏิรูป : พิมพ์เขียวปฏิรูปพระพุทธศาสนา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

เผยแพร่เมื่อ 2 มิ.ย. 2015

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พฤติกรรมด้านลบและความไม่เหมาะสมของพระสงฆ­์ รวมถึงความขัดแย้งในวงการพุทธศาสนา ถูกตีแผ่และกลายเป็นประเด็นทางการเมือง ที่สะท้อนให้เห็นทั้งปัญหา และวิกฤติความศรัทธาในวงการผ้าเหลือง จนเกิดกระแสเรียกร้องให้ปฏิรูปหลายประเด็น­ในวงการสงฆ์

การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม เป็นหนึ่งใน 36 วาระปฏิรูป ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จับตาเส้นทางปฏิรูปวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้อ­งกิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ มาพูดคุยถึงความคืบหน้าเรื่องนี้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone