จับตาเส้นทางปฏิรูป : พิมพ์เขียวปฏิรูปพลังงาน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

เผยแพร่เมื่อ 28 พ.ค. 2015

ในเรื่องของพลังงานเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ค­วามสนใจ โดยเฉพาะเป็นช่วงของการปฏิรูป ว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างไร ทั้งความขัดแย้ง ความเห็นต่างในข้อมูล และทิศทางการวางแผนพลังงานของประเทศ จนถึงขณะนี้ มีพิมพ์เขียวออกมาชัดเจนแล้วหรือยัง และมีหน้าตาเป็นอย่างไร จับตาเส้นทางปฏิรูปวันนี้ร่วมพูดคุยกับ ผศ. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ โฆษกคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone