จับตาเส้นทางปฏิรูป : โรดแมป สปช. กับการปฏิรูปประเทศ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

เผยแพร่เมื่อ 26 พ.ค. 2015

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หลังจากแต่ละฝ่ายยื่นคำข้อแก้ไขเพิ่มเติม การออกเสียงโหวตของ สปช. ว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ที่กรรมาธิการยกร่างฯ จะยื่นเข้าไป หลังจากแก้ไขตามคำขอเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงการเดินหน้าโรดแมปปฏิรูปประเทศของ สปช. ท่ามกลางความไม่แน่นอนว่า รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือปฏิรูปประเทศ จะผ่านการลงประชามติหรือไม่

จับตาเส้นทางปฏิรูป ได้สนทนากับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏ­ิรูปแห่งชาติ หรือ วิป สปช. หลัง สปช. ส่งคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญร่างแ­รก ให้คณะกรรมาธิการยกร่างฯ และก็ได้รับคำยืนยันว่า เสียงของประชาชนจากช่องทางต่างๆ ที่ส่งไปยัง สปช. จะมีความหมาย และจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมาธิการยกร่างอย่า­งแน่นอน ส่วนกรณีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใ­หม่ ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน คุณอลงกรณ์ ยืนยันว่า สปช. จะยังคงเดินหน้าตามโรดแมปปฏิรูปประเทศ อย่างที่วางไว้แต่ต้น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone