จับตาเส้นทางปฏิรูป : เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย กับการขยายโรดแมป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

เผยแพร่เมื่อ 21 พ.ค. 2015

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้รับมติเปิดทางให้มีการออกเสียงลงประชาม­ติไปแล้ว จากการประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่­งชาติ กับคณะรัฐมนตรี ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. ก็พูดชัดเจนว่า อาจต้องขยายระยะเวลาของโรดแมปออกไป ซึ่งรวมถึงโรดแมประยะสุดท้าย คือการเลือกตั้งด้วย สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ท่าทีของภาคประชาชน ซึ่งมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กับการขยายโรดแมป เพราะจะทำให้การเลือกตั้งล่าช้าออกไปอีก จับตาเส้นทางปฏิรูปวันนี้ จะสนทนาทางโทรศัพท์กับภาคประชาชน 2 ท่าน ที่มีมุมมองแตกต่างกัน และเคยร่วมเวทีสาธารณะด้วยกันมาก่อน ท่านแรกคือ คุณศิริวัฒน์ จุปะมัดถา ผู้ประสานงาน นปช.จังหวัดพะเยา และอีกท่านคือ คุณชุมพล ลีลานนท์ ผู้ประสานงานสภาประชาชนจังหวัดพะเยา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone