โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS the CAFE’

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

ออกอากาศ: 29 ตุลาคม 2558

นิตยสารหนึ่งเล่ม
มหาวิทยาลัยหนึ่งแห่ง
เมืองหนึ่งเมือง
ปัญญาชนนักออกแบบหนึ่งกลุ่ม
และนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์

สามารถเปลี่ยนซากปรักหักของอิตาลี ให้กลายเป็นเมืองที่มีอนาคตได้อย่างไร ร่วมติดตามบทสนทนาที่จะพาเราไปเรียนรู้ถึง­ภูมิปัญญาของอิตาลีอย่างถึงแก่น กับคุณบรรณนาท ไชยพาน อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยรังสิต และคุณสาธิต กาลวันตวานิช Creative Director Propaganda

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone