จินตนาการใหม่กรุงเทพฯ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

ชวนรับชมรับฟัง หลายความคิด หลากทัศนะ จากคนอยากเห็นกรุงเทพฯ พัฒนาเเบบมีส่วนร่วม

อุ่นเครื่องก่อนถึงวันงาน REIMAGINING BANGKOK จินตนาการใหม่กรุงเทพฯ

เวทีที่ชวนหลากหลายนักคิด นักสร้างสรรค์ มาร่วมกันกำหนดอนาคตใหม่ให้กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30- 16.30 น. ณ สยามสมาคม อโศก สุขุมวิท

มาร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯให้เป็นวาระ Bangkok Agenda รณรงค์ให้กรุงเทพฯมีการจัดการแบบมีส่วนร่วม และเป็นเมืองน่าอยู่

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone