โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS the CAFE’

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

ออกอากาศ: 22 ตุลาคม 2558

อยุธยาเคยได้รับสมญาว่าเวนิสตะวันออก อยุธยาเคยรุ่งเรืองร่วมสมัยกับฟลอเรนซ์ อยุธยาล่มแล้วแต่กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ กลายเป็นถิ่นฐานการผลิตข้าวในยุคเก่า ก่อนจะกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่ หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ามกลางโบราณสถานมากมาย อยุธยาจะอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้อย่างไร อะไรคือตัวตนและคุณค่าของอยุธยา คือปริศนาที่จะร่วมสนทนาเพื่อหาคำตอบ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone